Categories
Informàtica Linux

Convertir un PDF a imatges

Necessitava convertir un arxiu PDF a imatges. Cercant he per la xarxa he trobat un exemple fent servir pdftoppm. Des d’Ubuntu 20.04, sols he hagut d’executar la següent instrucció des d’un terminal: pdftoppm -jpeg -r 300 input.pdf output Ha exportat les diferents pagines de l’arxiu input.pdf en difrents arxius jpeg que amb el nom output […]

Categories
Linux

Dreceres de teclat per fer servir des del terminal de Linux

Aquí tenim un parell de dreceres de teclat força útils que podem fer servir des del terminal. CTRL + C: Atura el procés que s’està executant. CTRL + Z: Envia al segon pla el procés que s’està executant. El procés quedarà pausat. Per recupera-lo podem executar jobs que ens mostrarà els processos actius i després el […]

Categories
Informàtica Windows

Reiniciar remotament equip amb Windows

Per a reiniciar un equip amb Windows de forma remota podem executar, des de la línia de comandes de Windows, la següent instrucció: shutdown -r -m \\nom-equip -t 60

Categories
Linux

NVidia – Activar Wayland a Ubuntu 20.04.1

He activat Wayland al meu portàtil amb gràfica NVidia. Faig servir el controlador propietari de NVidia, concretament el nvidia-driver-460. He seguint les passes que s’indiquen a l’enllaç: https://askubuntu.com/questions/1240813/wayland-in-ubuntu-20-04-intelgpu A través de terminal he executat sudo apt install gnome-session-wayland Després he verificat que el fitxer /etc/gdm3/custom.conf tenia la linia  WaylandEnable=false comentada. La següent passa ha estat […]

Categories
Dispositius Informàtica Linux

Instal·lació d’AnBox a Ubuntu Touch 16.04

Vaig instal·lar Ubuntu Touch al meu Nexus 5 i m’he decidit a provar d’instal·lar AnBox per poder executar-hi aplicacions d’Android.He siguit les passes indicades a la documentació oficial d’UBports:http://docs.ubports.com/en/latest/userguide/dailyuse/anbox.html He obert un terminal des de l’ordinador. No tenia instal·lat el adb per tant, la primera passa ha estat instal·lar-ho. Comprov que tenc connectat el dispositiu i […]

Categories
Informàtica Linux

Canviar el nom de l’equip des d’un terminal

He instal·lat Ubuntu Server 20.04 .1 a una RaspBerry Pi 3. Quan s’instal·la el sistema, com es tracta d’una imatge, ve amb el nom d’equip assignat i aquest és ubuntu. Una forma senzilla per canviar el nom de l’equip des d’un terminal és fent ús de nmcli. Si executam aquesta ordre ens mostrarà el nom […]

Categories
Informàtica Linux

LibreOffice: Instal·lar el repositori per actualitzar a la darrera versió

No m’interessava tenir el LibreOffice instal·lat com snap i m’he trobat que, a dia d’avui, Ubuntu 20.04 no té la darrera versió de LibreOffice a no ser que la instal·lis des del paquet Snap. Per això m’he decidit a cercar com instal·lar la darrera versió a través de paquet deb. No he hagut de cercar […]

Categories
Linux

Com escriure caràcters especials a Ubuntu

Per a escriure caràcters especials a Ubuntu ho podem fer amb les següents passes: Pitjam al mateix temps Ctrl + Shift + u i ens apareixerà una lletra u subratllada Deixam de pitjar les tecles Intoduïm el valor Unidode (hexadecimal) del caràcter que volem escriure. Per exemple escriurem 7E si volem el caràcter ‘~’ Pitjam espai o la tecla enter. […]

Categories
Informàtica Linux

Ubuntu: Canviar la pantalla de login de sistema al monitor extern

Quan s’inicia el sistema la petició de l’usuari i la contrasenya apareixia a la pantalla del portàtil, no a la del monitor que que tenc connectat. No és que fos un problema però em semblava molest. He seguit les passes indicades en aquesta adreça: https://askubuntu.com/questions/1043337/is-there-to-make-the-login-screen-appear-on-the-external-display-in-18-04 Primer de tot ens hem d’assegurar que tenim configurats els […]

Categories
Dispositius Informàtica Linux

Ubuntu 20.04 i DisplayLink

Com ja vaig comentar a l’anterior entrada tenc una WAVLINK WL-UG39DK1. Inicialment l’instal·lador no funcionava. Però ja han actualitzat el diver i ja el podem descarregar de la pàgina oficial: https://www.displaylink.com/downloads/ubuntu Les passes no difereixen de les anteriors. Però no m’ha estat necessari deshabilitar el Secure Boot, com sí vaig haver de fer la darrera […]