Categories
Informàtica Linux

Convertir un PDF a imatges

Necessitava convertir un arxiu PDF a imatges. Cercant he per la xarxa he trobat un exemple fent servir pdftoppm. Des d’Ubuntu 20.04, sols he hagut d’executar la següent instrucció des d’un terminal: pdftoppm -jpeg -r 300 input.pdf output Ha exportat les diferents pagines de l’arxiu input.pdf en difrents arxius jpeg que amb el nom output […]