Arxiu mensual 27 de desembre de 2023

PerBiel Fiol Garí

AutoFirma a Linux

Per a signar digitalment documents faig servir AutoFirma del Portal Administración Electrónica (PAe).

Es pot baixar el paquet d'Autofirma per a la meva distribució (en el meu cas un paquet .deb)  de la següent adreça:

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Una vegada instal·lat vaig provar de signar un document no em mostrava cap dels certificats instal·lats. Després de fer-hi moltes voltes vaig saber que per mostrar els certificats feia servir els que estan instal·lats al navegador Firefox.

Com que no em funcionava accedir a l'AutoFirma des de Firefox per pujar documents al Registro Electrónico General vaig deixar d'emprar-lo i en aquesta instal·lació no havia configurat el navegador Firefox, si no el Brave Browser.

Per a solucionar que detectàs els certificats simplement vaig accedir al navegador Firefox i vaig afegir-hi els certificats.

Segurament podria trobar una altra solució, però aquesta ja va funcionar correctament.

PerBiel Fiol Garí

Reduir la mida d’un PDF (des de Linux)

Moltes vegades he de pujar arxius al registre digital d’administracions públiques i hi ha certes limitacions en quant a la mida dels arxius (en el moment d’escriure l’entrada la limitació són 5 arxius que no poden excedir de 10 Mb i el total d’arxius no pot superar els 15 Mb).

gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -dPDFSETTINGS=/ebook -dQUIET -dBATCH -sOutputFile=pdf_reduit.pdf pdf_original.pdf

Aquí teniu unes configuracions de -dPDFSettings:

dPDFSETTINGS=/screen (72 dpi, mida pedita i qualitat dolenta)
dPDFSETTINGS=/ebook (150 dpi, qualitat mitjana)
dPDFSETTINGS=/printer (300 dpi, qualitat alta)
dPDFSETTINGS=/prepress (300 dpi, qualitat alta preservant el color)
dPDFSETTINGS=/default (quasi idèntic a screen, però amb una qualitat lleugerament superior)

PerBiel Fiol Garí

Concatenació d’ordres a Linux

Caràcter |

Amb el caràcter | podem fer que la sortida de la primera ordre es converteixi en entrada de la segona.

# ordre1| Ordre2

Per exemples:

# ls | more

# dpkg –list | grep gnome

Caràcter & 

En aquest cas farà que les ordres s’executin alhora.

# ordre1 & ordre2

També podem fer servir & per executar una ordre i que el procés s’executi mentre seguim treballant a la terminal.

# ordre &

Caràcters || 

Amb || la segona ordre s’executarà si ha fallat la primera ordre.

# ordre1 || ordre2

Caràcters && 

La segona order sols s’executarà si la primera ordre acaba amb èxit.

# ordre1 && ordre2

Exemple: sudo apt update && sudo apt upgrade

Caràcter ; 

Amb ; la segona ordre s’executarà independentment que la primera ordre hagi tengut èxit o no.

# ordre1 ; ordre2
Aquest lloc web utilitza cookies per garantir el funcionament adequat de WordPress. Les cookies són petits fitxers de text que es guarden al vostre navegador i serveixen per recordar preferències i altres elements essencials per al correcte funcionament del lloc. Aquest lloc web només fa servir cookies tècniques que són necessàries per al funcionament i la navegació efectiva del lloc. No fem servir cookies per a fins publicitaris ni recollim dades personals sense el vostre consentiment explícit. Al continuar navegant per aquest lloc, esteu acceptant l'ús de cookies per al funcionament estricte de WordPress. Podeu configurar el vostre navegador per bloquejar o alertar sobre aquestes cookies, però algunes parts del lloc podrien no funcionar correctament. Per a més informació sobre com gestionem les vostres dades personals i les cookies, podeu consultar la nostra política de privacitat. Gràcies per la vostra comprensió i suport. View more
Accept