Categories
Informàtica Linux

Canviar el nom de l’equip des d’un terminal

He instal·lat Ubuntu Server 20.04 .1 a una RaspBerry Pi 3. Quan s’instal·la el sistema, com es tracta d’una imatge, ve amb el nom d’equip assignat i aquest és ubuntu. Una forma senzilla per canviar el nom de l’equip des d’un terminal és fent ús de nmcli. Si executam aquesta ordre ens mostrarà el nom […]