Arxiu anual 23 de febrer de 2022

PerBiel Fiol Garí

Convertir un PDF a imatges

Necessitava convertir un arxiu PDF a imatges. Cercant he per la xarxa he trobat un exemple fent servir pdftoppm.

Des d’Ubuntu 20.04, sols he hagut d’executar la següent instrucció des d’un terminal:

pdftoppm -jpeg -r 300 input.pdf output

Ha exportat les diferents pagines de l’arxiu input.pdf en difrents arxius jpeg que amb el nom output que l’hi he indicat seguit del comptador de pàgina. És a dir, output-01.jpeg, output-02.jpeg, …

Per a conèixer les opcions que ens permet pdftoppm o bé feim servir el paràmetre –help o bé feim ús de man pdftoppm.